ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) ứng dụng VN Ngày Nay (“VN Ngày Nay”) – sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam - của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.
Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tin tức được liên kết từ các trang không do chúng tôi sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, Dịch vụ cung cấp những mô tả ngắn gọn về các bài báo để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”). 
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động thu thập và sử dụng thông tin của bạn, bao gồm mã nhận dạng thiết bị của bạn, địa chỉ MAC, IMEI, ngôn ngữ và múi giờ, thông tin vị trí địa lý, danh sách các ứng dụng và địa chỉ IP. Thông tin này được dùng để tạo ra một mã người dùng duy nhất, căn cứ vào ngôn ngữ, địa lý và các chi tiết quảng cáo khác có liên quan, giúp chúng tôi cố thể nghiên cứu thống kê và cải thiện nỗ lực tiếp thị tốt hơn.Thông tin này sẽ không được chia sẽ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào VN Ngày Nay vì bất kỳ lý do nào. 
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về Điều khoản Sử dụng này, hãy liên hệ với chúng tôi qua e-mail support@vngaynay.vn.

I. Thỏa thuận sử dụng


I.1. Quyền gắn với Dịch vụ.

Chúng tôi sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng chúng tôi không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối. 
Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này. 

I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phát sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác. 
Chúng tôi có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ. 

II. Thỏa thuận bảo mật


II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm. 
Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của VN Ngày Nay sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên VN Ngày Nay. Server của VN Ngày Nay cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URLđịa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. 

II.2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để cải thiện hiệu suất sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người dùng. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn

          -Tạo tài khoản cho bạn
          -Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của VN Ngày Nay và Dịch vụ
          -Hiểu bạn và nắm rõ sở thích của bạn, giúp bạn nâng cao hiệu suất sử dụng dịch vụ của chúng tôi
          -Trả lời nhận xét, câu hỏi của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng
          -Cung cấp và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu
          -Gửi cho bạn các thông tin tin quan, bao gồm cả việc xác định, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ và thông tin quản lý
          -Cho phép bạn giao lưu với những người dùng khác
          -Liên kết hay kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin khác về bạn mà chúng tôi có được từ bên thứ ba vì các mục đích chúng tôi tiết lộ trong chính sách này, để giúp bạn hiểu về nhu cầu của bạn, cũng như cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt hơn và tiếp thị có tùy chỉnh
          -Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của VN Ngày Nay hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn
          -Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không

Vì những mục tiêu nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý thông tin của bạn tại khu vực bạn cư trú trong và ngoài nước.
Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...; và/hoặc Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu VN Ngày Nay và Dịch vụ; và/hoặc Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm VN Ngày Nay.
Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm VN Ngày Nay và cách họ sử dụng Dịch vụ. 

II.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống VN Ngày Nay. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra. 

II.4. Bảo mật

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của VN Ngày Nay đều được chúng tôi bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.
Chúng tôi cố gắng tuân theo tất cả các luật áp dụng cho việc xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi đã thu thập được.